HomeOver ons Algemeen

Algemeen

VolkerInfra PPP vervult de aandeelhoudersrol (‘sponsor') in de Design Build Finance Maintain-projecten (DBFM) van VolkerInfra. VolkerInfra PPP vertaalt financiële termen in technische keuzes. En omgekeerd: in aanbestedingen leggen we verbinding tussen technische keuzes en de prijs van een bieding. Dat doen we voor zowel de realisatie als exploitatie.

30 jaar optimaal

Een succesvolle bieding en uitvoering worden bij een DBFM-project niet alleen bepaald door een technische oplossing en een goede uitvoeringsmethode. Een PPP-project vereist andere competenties, zoals een solide businesscase met een verdienmodel dat de kasstromen van de komende 20 tot 30 jaar optimaliseert.

PPP verbindt

Uitvoering en onderhoud hebben effect op de investeringen en de risico's. Het doel: een optimaal rendement-risicoprofiel en de beste financieringscondities.VolkerInfra PPP verbindt de techniek, uitvoering, financiële, juridische en economische belangen. Daarnaast zorgen wij voor het opzetten van de speciale projectvennootschap, het benodigde kapitaal en het bewaken van het rendement.

DBFM

Ontwerp, bouw en gebruik. Kunstwerken, installaties, wegen- en spoorbouw. DBFM wordt vooral toegepast bij complexe, integrale, multidisciplinaire, kapitaalintensieve en relatief grote projecten met een groot aantal verschillende fases, disciplines en bedrijven. Bij aantoonbare meerwaarde kiezen grote opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst, de komende jaren voor DBFM.

Meer weten?Contact »
+