HomeOver onsWie zijn we en wat doen we?

Wie zijn wij en wat doen wij?

De Heak Sud - Leanplanning

Wie zijn wij?

VolkerInfra is een BV binnen VolkerWessels’ cluster Infra­structuur Nederland. We zijn in het leven geroepen door vier werkmaatschappijen: Van Hattum en Blankevoort, KWS, Vialis en VolkerRail. Tot de doelen van deze werkmaatschappijen behoort het verwerven, realiseren en onderhouden van multidisciplinaire werken. Alle vier de bedrijven zijn ervan overtuigd dat zij dat beter kunnen door hun krachten te bundelen – zeker bij de grote integrale aanlegprojecten en onderhoudscontracten die zij samen uitvoeren. Vanuit die overtuiging is VolkerInfra ontstaan.

 

Wat doen wij?

In VolkerInfra komt alle expertise bij elkaar op het gebied van projectmanagement, ontwerpmanagement en assetmanagement. Daarnaast geven we ondersteuning in de vorm van processen en systemen die helpen deze complexe werken aan te sturen en beheersen.

Vanuit VolkerInfra voorzien we de multidisciplinaire tenders, projecten en onderhoudscontracten van expertise. Zowel on- als offshore, nationaal of internationaal, bescheiden of complex. Altijd met de nieuwste innovaties en technieken. Wij zijn koploper op het gebied van virtueel bouwen. In januari 2014 leverden wij de eerste BIM-container in Nederland aan Rijkswaterstaat. In juni 2016 waren wij het eerste infrabedrijf dat de HoloLens van Microsoft inzette op een bouwproject.

 

Collega’s
Bij de aanleg van projecten nemen VolkerInfra­collega’s plaats in de ‘koepelorganisatie’. Zij buigen zich over algemeen project-­ en contractmanagement, procesmanagement (denk aan kwaliteitsborging, systems engineering, risicomanagement, integrale veiligheid en planning), omgevingsmanagement en communicatie, verkeersmanagement, finance & control en integrale aanstu­ring van ontwerp en realisatie.
Bij onderhoudscontracten en de aanleg van werken waar­in onderhoud een belangrijke rol speelt, concentreren zij zich op aansturing en begeleiding: contractmanagement, onderhoudsmanagement en maintenance engineering.

 

Kennis
VolkerInfra­collega’s brengen hun kennis en ervaring in voor de projecten en onderhoudscontracten. Wat zij leren op locatie, nemen zij mee terug en delen zij in vakgroe­pen. De vakgroepen bestaan uit VolkerInfra­mensen. Vaak nemen ook collega’s van de werkmaatschappijen erin plaats. Op die manier blijven we ‘vanuit de praktijk’ van elkaar leren en onderhouden we de persoonlijke contacten die zo hard nodig zijn voor een succesvolle samenwerking. De vakgroepen zijn het cement van VolkerInfra en een be­langrijke verbinding met de werkmaatschappijen.

 

In de vakgroepen ontwikkelen wij onze visie op wat nodig is bij het aansturen van projecten en onderhoudscontrac­ten. Onze visie gebruiken we om de juiste oplossing te vinden voor de unieke en specifieke uitdagingen waarvoor we ons binnen projecten dikwijls gesteld zien. We blijven onze visie voortdurend aanscherpen. De gewenste werkwijze leggen we vast in ‘best practices’. Zo kunnen we eerder opgedane ervaringen toepassen op nieuwe werken en onszelf continu verbeteren.

 

Systemen
Vanuit VolkerInfra leveren we managementsystemen die gebruikt worden voor de ondersteuning en beheersing van processen. Goede voorbeelden zijn ProMaSys en VISE. De ervaring die we opdoen met deze systemen vloeit terug naar de vakgroepen van VolkerInfra. Daardoor blijven we leren en komen de nieuwe inzichten ten goede aan volgen­de projecten en contracten.

 

Past performance
Onze prestaties op tenders en lopende projecten en onder­houdscontracten houden we binnen VolkerInfra nauwgezet bij. Voor toekomstige tenders beschikken we daardoor over goede voorbeelden en documentatie waarmee we kunnen aantonen hoe we in het verleden hebben gepres­teerd.

A4/A9 - Avondfoto onderhoud

Onze Missie & Visie

Missie
De missie van VolkerInfra is: Multidisciplinaire infraprojecten succesvol werven, beheerst en efficiënt uitvoeren en met een voor alle betrokkenen gewenst positief resultaat afsluiten.

 

Visie

Om te slagen in het succesvol werven en beheerst en efficiënt uitvoeren van multidisciplinaire infraprojecten, anticipeert VolkerInfra pro-actief op klantbehoeften en marktontwikkelingen. We sturen op een integrale aanpak waarin de VolkerWessels-werkmaatschappijen op eenduidige wijze samenwerken.

+