Algemeen - VolkerInfra
HomeOver onsAlgemeen

Algemeen

Deze afdeling bestaat uit Procesmanagement, Integraal Systeem Management en Projectbeheersing. Integrale Procesbeheersing beheerst zowel tijdens de tender als de uitvoering alle multidisciplinaire projecten van VolkerInfra binnen Nederland.

‘Meerwaarde’

Procesmanagers, system engineers, risicomanagers, integrale kostendeskundigen, integrale planners, KAM-managers, documentmanagers en EMVI-plan schrijvers. Onze experts van Integrale Procesbeheersing ondersteunen de projectteams in alle fasen. Meerwaarde voor de projecten en onze klanten: dat is onze missie.

Uniform en doeltreffend

Van elkaar leren. Voor een leidende rol in infrastructurele projecten zijn kennisdeling en kennisontwikkeling onmisbaar. Met het binnen Volkerinfra ontwikkelde projectmanagementsysteem ProMaSys onderstrepen we onze ambitie van een uniforme en doeltreffende aanpak van het projectmanagement van integrale multidisciplinaire projecten.

Meer weten?Contact »
+